• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 9126789434 - 9125252912

گلوب ولو آتش نشانی

شیر گلوب ولو برای تنظیم فشار آب استفاده می شود. از گلوب ولو ها بر روی شیر های هایدرانت استفاده میشود. بدین صورت که در قسمت بالای شیر قرار گرفته و خروجی آب را کنترل می کند.

ابعاد شیر گلوب ولو آتش نشانی

گلوب ولو های آتش نشانی در سایز های مختلفی تولید می گردد و هر کدام در فشار و جای مخصوص خود استفاده می شود.

مشخصات فنی گلوب ولو آتش نشانی

  • قابل استفاده در سیستم انگلیسی و آلمانی
  • به دو صورت فلنجی و دنده ای

جدول مشخصات فنی گلوب ولو آتش نشانی

ModelEPS-GP01EPS- GP03EPS- GP05EPS- GP07EPS- GP09EPS-GP11
EPS- GP02EPS- GP04EPS- GP06EPS- GP08EPS- GP10
InletFlangeFlangeFlangeFlangeFlangeFlange
ThreadThreadThreadThreadThreadThread
Outlet typeBib-NoseHorizontalBib-NoseHorizontalObiliqueHorizonta
Valve TypeS typeStraightStraightS typeAngleStraight
Outlet typeBSS336 or StorzBSS336 or StorzBSS336 or StorzBSS336 or StorzBSS336 or StorzBSS336 or Storz