• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 9126789434 - 9125252912
درباره ما

درباره شرکت ما

اطفاء پارس صنعت عمده فعالیت خود را در زمینه تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی آغاز نموده و در این راستا هر روز با بهینه و ایمن تر کردن تجهیزات خود سعی نموده نیاز مشتریان زیادی را رفع نماید و تلاش می کند در این زمینه با بهره گیری از پرسنل فعال و متخصصین و مدیریت قوی بر توانایی های خود بیافزاید تا بتواند باز هم ایمن تر ظاهر گردد.

فعالیت های شرکت :

  1. تولید تجهیزات آتش نشانی
  2. تولید تجهیزات ایمنی
  3. تولید تجهیزات امدادی
  4. فروش قعطات
  5. تعمیر تجهیزات

سوابق شرکت

۱۳۷۰

تاسیس شرکت

اطفاء پارس صنعت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰۰ در زیمنه تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی آغاز کرده است.