• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912

نازل کف پاش سنگین AWG آلمان، تولید شده توسط شرکت آ و گ آلمان می باشد و از آن برای خاموش کردن آتش از طریق پاشیدن کف بر روی حریق استفاده می شود. نازل کف پاش سنگین awg قابلیت کار در سیستم های آلمانی و انگلیسی را دارد.

ابعاد نازل کف پاش سنگین AWG

  • طول ۷۱۰ میلیمتر
  • عرض ۱۳۰ میلیمتر

مشخصات فنی نازل کف پاش سنگین AWG

  • سیستم BS , Storz
  • حجم کف از ۲۰۰ تا ۴۰۰
  • جنس بدنه آلومینیوم

جدول مشخصات فنی نازل کف پاش سنگین awg

type EPS-NFAS2 EPS-NFAS4
size S2 S4
system BS , Storz BS , Storz
dimension ۶۴۰x110x50 ۷۱۰x130x60
capacity ۲۰۰ L ۴۰۰ L
material AL AL
pressure ۸ bar ۸ bar
inlet ½ ,۲ ,۲ ½ ½ ,۲ ,۲ ½