• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912

نازل کف پاش سنگین پوک

نازل کف پاش سنگین پوپ جزء محصولات تولید شده توسط شرکت POK فرانسه می باشد که از آن برای پاشیدن کف بر روی حریق استفاده می گردد.

ابعاد نازل کف پاش سنگین پوک

ابعاد و اندازه در مدلهای مختلف کف پاش متفاوت می باشد ابعاد زیر برای مدل S8 می باشد.

  • طول ۷۸۰ میلیمتر
  • قطر ۱۰۰ میلیمتر

مشخصات فنی نازل کف پاش سنگین پوک

  • جنس بدنه آلومینیوم
  • سیستم انگلیسی و آلمانی
  • حجم کف از ۲۰۰ تا ۸۰۰ لیتر

جدول مشخصات فنی کف پاش سنگین پوک

type EPS- NFPS2 NFPS4 NFPS8
size S2 S4 S8
system BS , Storz BS , Storz BS , Storz
dimension ۵۳۰x140x40 ۷۸۰x160x70 ۷۸۰x160x100
capacity ۲۰۰ L ۴۰۰ L ۸۰۰ L
material AL AL AL
pressure ۸ bar ۸ bar ۸ bar
inlet ½ ,۲ ,۲ ½ ½ ,۲ ,۲ ½ ½ ,۲ ,۲ ½

انواع کف پاش سنگین پوک

  • کفپاش سنگین S2
  • کف پاش پوک S4
  • کف پاش سنگین طرح پوک S8