• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912

نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری

از نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری eps برای اطفاء حریق و خاموش کردن آتش استفاده می شود. همچنین می توان نازل ۵۰۰ لیتری را با نازل های سطلی نیز ترکیب نمود. نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری به دو صورت جت (آب با فشار به صورت مستقیم پرتاپب می شود) و فوک (که در این مدل آب در جهات مختلف پخش شده و می تواند وسعت بیشتری را در بر بگیرد) استفاده می گردد.

ابعاد نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری eps

  • طول ۲۷۰ میلیمتر
  • عرض ۷۰ میلیمتر

مشخصات فنی نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری

  • جنس بدنه از آلومینیوم
  • حجم آب دهی ۵۰۰ لیتر
  • آب دهی به دو صورت جت و فوک
  • قابل استفاده در سیستم های storz و BS

جدول مشخصات فنی نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری

type NT500
size ۵۰۰
system BS , Storz
dimension ۲۷۰x270x95x55
capacity ۵۰۰ L
material AL
pressure ۸ bar
Inlet (in) ½ ,۲ ,۲ ½