• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912

نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری

از نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری برای خاموش کردن آتش ها و حریق ها در ابعاد کوچک استفاده می گردد. جنس بدنه این نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری eps از آلومینیوم بوده که یک پوشش رنگ بر روی آن قرار گرفته است. همچنین نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری دارای دو حالت جت و فوم قابلیت کارکرد دارد.

ابعاد نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری eps

  • طول ۲۷۰ میلیمتر
  • عرض ۵۵ میلیمتر

مشخصات نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری eps

  • جنس آلومینیوم
  • حجم آب دهی ۳۰۰ لیتر
  • در دو سیستم جت و فوک
  • قابل کارکرد در سیستم های استورز و BS

جدول مشخصات نازل تفنگی ۳۰۰ لیتری eps

 

type EPS- NT300
size ۳۰۰
system BS , Storz
dimension ۲۷۰x270x95x55
capacity ۳۰۰ L
material AL
pressure ۸ bar
Inlet (in) ۱, ½ ,۲ ,۲ ½