• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912

نازل تفنگی کف پاش سنگین EPS

از نازل تفنگی کف پاش سنگین برای خاموش کردن آتش و پاشیدن کف و فوم بر روی حریق استفاده می شود.

ابعاد نازل تفنگی کف پاش سنگین EPS

  • طول ۶۰۰ میلیمتر
  • عرض ۲۵۰ میلیمتر

مشخصات فنی نازل تفنگی کف پاش سنگین EPS

  • سیستم BS و Storz
  • جسن آلومینیوم
  • حجم ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر
  • ورودی ۱.۵ تا ۲.۱/۲

جدول مشخصات فنی نازل تفنگی کف پاش سنگین‌


type

EPS- NFTS4
size S4
system BS , Storz
dimension ۶۰۰x90x250
capacity ۴۰۰ -۵۰۰ L
material AL
pressure ۸ bar
inlet ½ ,۲ ,۲ ½