• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 9126789434 - 9125252912

مانتیور آتش نشانی چیست؟

وسیله ای پرکاربرد در آتش نشانی می باشد که وظیفه اصلی آن پرتاب حجم زیادی آب استفاده می شود. مانیتورهای آب از ۱۸۰۰ لیتر در دقیقه تا ۷۵۰۰ لیتر در دقیه می توانند پرتاب داشته باشند که به برند و نوع مانیتور بستگی دارد. یکی از بخش های تجهیزات آتش نشانی مانیتورها می باشند که در دو گروه اصلی مانیتورها پرتابل و مانیتورهای ثابت تقسیم می شوند. مانیتورهای پرتابل در طرح های انگلیسی و طرح المارت در ایران موجود می باشند و مانیتورهای ثابت فولادی مارپیچ و برنزی مارپیچ ، طرح المارت دو فرمان موجود می باشند.

مانیتور آتشنشانی طرح الخارت

سیستم: مانیتور فیکس

جدول مشخصات فنی مانیتور آتش نشانی الخارت

Model EPS-MT01 EPS-MT02 EPS-MT03 EPS-MT04
TYPE Fix Fix Fix Fix
Dimension ۸۲۰x450x580 ۸۲۰x450x580 ۸۲۰x450x580 ۸۲۰x450x580
Capacity ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۱۸۰۰ – ۳۶۰۰ Lpm
Pressure in work ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar
Pressure in test ۲۱ bar ۲۱ bar ۲۱ bar ۲۱ bar
Material AL , Brass AL , Brass AL , Brass AL , Brass
In ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in
Opration system Handel Double Hand wheel Double Hand wheel Double Hand wheel
Application water Water foam water foam

مانیتور آتش نشانی S

استفاده در خودروهای آتش نشانی و سکوهای نفتی

جدول مشخصات فنی مانیتور آتش نشانی S

Model EPS-MT05 EPS-MT06 EPS-MT07 EPS-MT08
Type Fix Fix Fix Fix
Dimension ۶۵۰x340x1110 ۶۵۰x340x1110 ۶۵۰x340x1110 ۶۵۰x430x800
Capacity ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۱۸۰۰-۳۶۰۰ LPM ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm
Pressure in work ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar ۷ -۱۲ bar
Pressure in test ۲۱ bar ۲۱ bar ۲۱ bar ۲۱ bar
Material AL , Brass AL , Brass AL , Brass St37_stainless steel
In ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in ۳ , ۴ in
Opration system Handel Handel Handel Handel
Application Water Water Foam Foam Water

مانیتور آتش نشانی قابل حمل

سیستم : BS , Storz

جدول مشخصات فنی مانیتور آتش نشانی پرتابل

Model EPS- MPE01 EPS- MP02 EPS-MPA03
Type Portable Portable Portable
Dimension ۴۷۰x400x480 ۷۰۰x660x660 ۴۸۰x1050x720
Capacity ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm ۳۰۰۰ Lpm ۱۸۰۰ LPM
Pressure in work ۸ -۱۲ bar ۸ -۱۲ bar ۸-۱۰ bar
Pressure in test ۱۶ bar ۱۶ bar ۱۶ bar
Material AL AL AL
In ۲ ½ in ۲ ½ in ۲ ½ in
Opration system Hand wheel & Handel Hand wheel & Handel Handel
Application Water Foam Water Foam Water Foam

مانیتور آتش نشانی طرح روزنباور

سیستم : مانیتور فیکس

جدول مشخصات فنی مانیتور آتش نشانی طرح روزنباور

Model EPS-MTR01
Type Fix
Dimension ۶۲۰×۷۵۰
Capacity ۱۸۰۰ – ۲۷۰۰ Lpm
Pressure in work ۷ -۱۲ bar
Pressure in test ۱۶ bar
Material AL , Brass
In ۳ in
Opration system Handel

Application

Water Foam