• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912
۳.۹/۵ - (۴۳ امتیاز)

دستگاه کف ساز یا موبایل فوم چیست؟

کف سازهای آتش نشانی و فوم های آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده ها اطفاء حریق می باشند. دستگاه کف بخش جدا نشدی از تجهیزات آتش نشانی می باشد. دستگاه های کف ساز را می توانیم به گروه های نازل کف ساز سنگین ، نازل کف ساز سبک ، دستگاه مینی توربکس ، دستگاه توربکس ، دستگاه مخزن سویل فوم تقسیم کنیم.

محصولات کف ساز EPS

موبایل فوم ها همان دستگاه های کف ساز با قابلیت حمل می باشند که دارای یک مخزن بزرگ کف کف می باشند و این مخزن ها به درخواست مشتری با ظرفیت ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ و ۱۷۰ لیتری تهیه می شوند. دستگاه کف ساز یا موبایل فوم به یک پمپ آب متصل می شوند که فشار آن می بایست حداقل ۷ برابر ظرفیت دستگاه باشد تا بتنواند دورن یانداکتور موبایل فوم خلا ایجاد کند و کف را ایجاد کند. آب پر فشار از طریق پمپ وارد شلنگ ۱.۵ اینچی شده و به وردی اینداکتور وارد می شود و کف با مکش از راه ورودی دیگر اینداکتور وارد اینداکتور شده در آنجا با همم مخلوط و سپس از طریق شیلنگ دیگری به نازل می رسد و فشار ۴۰۰ لیتر بر دقیقه خارج می شوند.

اجزاء دستگاه کف ساز

  • فوم آتش نشانی
  • مخزن تریلر یا قابل حمل
  • اینداکتور
  • ساکشن هوز
  • ۲ حلقه شیلنگ
  • نازل فوم پاش