• تهران، خیابان امام خمینی، خیابان جیحون، انتهای مرتضوی، شماره 870
  • 02166020888 - 9125252912
۵/۵ - (۴ امتیاز)

تقسیم کننده آتش نشانی EPS

از تقسیم کننده آتش نشانی برای انشعاب گرفتن در بین مسیر استفاده می شود. انواع تقسیم کننده و جمع کننده آتش نشانی با توجه به سفارش در سایز ها و جنس های مختلف توسط اطفاء پارس صنعت طراحی و تولید می گردد.

تقسیم کننده آتش نشانی از جنس های مختلفی از جمله آلومینیوم و بنز قابلیت تولید را دارند.

انواع تقسیم کننده آتش نشانی

جنس: آلومینیوم

سیستم:   STORZ , BS

در سایز های مختلف

جنس: برنز

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم:   STORZ , BS

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف

جنس: برنجی

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم:   STORZ , BS

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم:   STORZ , BS

در سایز های مختلف

جنس: آلومینیوم

سیستم: BS و STORZ

در سایز های مختلف